Voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs

De belangrijkste maatregelen voor voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs:

  • De subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters die voorschoolse educatie nodig hebben, wordt verlengd.
  • Vanaf komend schooljaar krijgt elke school geld om leerlingen gericht te helpen: met opgelopen vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied. Iedere school krijgt middelen voor een eigen School Programma.
  • Er komt een menukaart ontwikkeld door wetenschappers en het onderwijsveld met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen scholen zelf de maatregelen kiezen die het beste bij hun situatie past.
  • Scholen die te maken hebben met leerlingen die het extra lastig hebben, krijgen extra hulp en ondersteuning om deze leerlingen te helpen.
  • Scholen kunnen ervoor kiezen om deels open te blijven in de zomervakantie voor leerlingen die dat nodig hebben. Als leraren in die periode willen werken, krijgen ze extra betaald.
  • Op school krijgen leerlingen les in kleine groepjes om heel specifiek bij te spijkeren op bepaalde vakken, zoals rekenen of Engels. Dat kan ook buiten de reguliere schooltijden, zoals in het weekend.
  • Middelbare scholen krijgen vanaf komend schooljaar een bonus als ze brede brugklassen vormen, zoals vmbo-t/-havo. Dat geeft leerlingen meer tijd om te kijken op welke plek ze het beste tot hun recht komen. Bij elke individuele brugklasser wordt gekeken of hij of zij op de juiste plek zit.
  • Er komt extra personeel bij (vakleerkrachten, studenten, onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel) om de druk op leraren te ontlasten, zodat zij zich kunnen richten op het lesgeven aan leerlingen.

De ongeveer 6600 scholen uit het primair onderwijs ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

Alle maatregelen worden op korte termijn uitgewerkt, meer informatie daarover volgt op een later moment.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/voorschoolse-educatie-basis-en-voortgezet-onderwijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *